Dmaths slovak
By Zdenko Podobny ( zdpo@mailbox.sk )

Dmaths je určený uďum, ktorý pravidelne používajú editor vzorcov v OpenOffice alebo StarOffice (učitelia matematiky...).

Dmaths je zadarmo (pod licenciou GPL) dostupný pre Linux aj Windows. Jeho súčasťou je inštalačná (v slovenčine) a používateľská (v angličtine) príručka.

Poďakovanie za grafiku patrí môjmu synovi.

Ak chcete vidieť používateľkú príručku vo francúzštine, tak kliknite kliknite sem !

Prihlásenie sa do e-mailovej konferencie: Kliknúť : users-en-subscribe@dmaths.org

Čo môžete robiť :

Nový dmaths panel :

barre.jpg

Rýchle makrá.

Napíšte 2;f(x) a po dvoch kliknutiach dostanete :

Môžete kresliť krivky

repregraphique.jpg

Môžete vkladať diagramy :


presentation/sl.txt · Dernière modification: 2012/10/26 06:23 () 
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!